Google Ads

İletişim stratejinizin önemli parçalarından biri olan online reklamlar için strateji geliştiriyor, Google Ads, Facebook Ads vb. reklam platformlarının yönetimini yapıyor, planlıyor, reklam bütçenizi optimize ediyor ve raporluyoruz.